687 41 40 35 info@galumaluminis.com

PROTEGEIXI A LA SEVA FAMÍLIA DELS MOSQUITS

Les mosquiteres són un dels elements més útils en els habitatges per millorar el benestar de la llar, sobretot durant els mesos d’estiu, quan els mosquits solen estar més actius. Posar una mosquitera será la millor opció per evitar els insecticides.

ENROTLLABLES

Autoenrrotllables mitjançant un moll retráctil, perfileria d’alumini extrusionat i tela de fibra de vidre electrosoldada a la fixació inferior i superior.

ERUGA

Mosquitera d’eruga o de lliscament lateral amb sistema de cadena, que provoca un lliscament suau, amb la tela d’una vertical. Ideal per al pati de la seva llar.

PRISADES

Mosquiteres d’alumini extrusionat amb lliscament lateral, de teixit prisat de tipus acordió en polipropilè negre, amb guia inferior i superior que facilita la fluïdesa del lliscament. Són les ideals per a grans mides.

CORREDISSES

Són una alternativa per a les balconeres corredisses, encaixant-les en la vora del marc superior i descansant en l’inferior. La tela mosquitera que incorpora està teixida amb fibra de vidre, aconseguint una major resistència al sol, la pluja i la neu.

FIXES

Mosquiteres amb marc d’alumini amb les juntes a biaix, amb esquadres de reforç en el seu interior, quedant la tela invisible al marc.

ABATIBLES

Fabricades de forma similar a les fixes, però amb la diferència de que permeten el pas, gràcies al moll de retorn integrat en les frontisses.

DEMANI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS