687 41 40 35 info@galumaluminis.com

PORTICONS I MALLORQUINES

Les mallorquines i porticons de Galum Aluminis destaquen per el seu sistema de perfileria i ens permeten una àmplia varietat de solucions constructives: marcs fixes, corredisses, plegables, abatibles, llevadisses, etc.

PORTICONS

Els porticons d’alumini estan perfectament dissenyats per aconseguir un enfosquiment total en aquelles portes o finestres que no disposen de la possibilitat d’instal.lació de persianes.

MALLORQUINES

El sistema d’accionament de lames, encastades en el bastidor, permeten una major estanquitat llumínica, garantitzen un tancament més hermètic de les lames i permeten graduar l’entrada de llum.

DEMANI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS